Koolitused

Üldjuhul kestavad meie koolitused koos värskenduspausiga 3 tundi. Kui soovite mõne koolituse enda ettevõttele sobivamaks teha, saame seda koos disainida nii pikkuse kui sisu osas.

Emotsioonide regulatsioon

Lühikursus otsib vastuseid küsimustele: Mis on emotsioon ja kas meil on emotsioone üldse vaja? Miks mõned inimesed emotsioonidega paremini hakkama saavad kui teised? Kas ja kuivõrd peaks emotsioone teadlikult reguleerima? Kas kõiki emotsioone peaks ühtmoodi reguleerima? Jagame ka praktilisi näpunäiteid emotsioonide paremaks tundmaõppimiseks ja nendega toimetulekuks.
Seminar kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Stress ja läbipõlemine

Lühikursus otsib vastuseid küsimustele: Kas stressivaba elu on võimalik? Mis vahe on „heal“ ja „halval“ stressil? Kuidas ära tunda liigse stressi ja läbipõlemise märke? Mida ette võtta, et läbipõlemist ennetada ning kuidas ennast ja teisi läbipõlemise korral aidata?

Motivatsioon: Emotsioonid kui motivatsiooni alustala

Et paremini iseenda ja teiste motiividest aru saada, läheme asja tuumani: Räägime lihtsate sõnadega motivatsiooni ja emotsioonide bioloogilistest alustest. Puudutame nii füsioloogilisi, psühholoogilisi kui sotsiaalseid vajadusi; uurime, mis vahet on sisemisel ja välisel motivatsioonil. Toome praktilisi näiteid iseenda ja teiste motivatsiooni leidmiseks ja kasvatamiseks.
Seminar kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Plaanide tegemine ja eesmärkide seadmine

Lühikursus-seminar uurib, miks head plaanid vahest luhta lähevad ja kuidas saaks eesmärke seada ja plaane teha nii, et need ka vett peaksid. Arutame näidisjuhtumite abil, kuidas muutusi soodustada ja neid ellu viia.
Seminar kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Otsustusprotsessid ja seda mõjutavad tegurid

Miks on nii, et mõnikord saame otsused vastu võetud kiiresti ja tõhusalt, ning teinekord näib, et lahendust ei ole ega paista? Uurime, millised tegurid soodustavad ja millised pigem takistavad meie suutlikkust tõhusalt mõelda.
Seminar kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Emotsionaalne söömine

Koolitusel räägime, mis on emotsionaalne söömine, miks see tekib ja milliseid seletusi psühholoogiateadus sellele pakub. Arutleme, kuidas oma kontollimatut söömist ohjata ja millised on sekkumisvõimalused.
Koolitus kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Käitumisprobleemidega lapsed ja noorukid

Koolitusel räägime, mis võib olla lapse probleemse käitumise taga ja kuidas käitumisprobleemidega toime tulla. Jagame praktilisi juhiseid ja abistavaid sekkumisi, mis sobiksid nii lapsele, tema lähedastele kui lapsega tegelevatele spetsialistidele.
Koolitus kestab koos värskenduspausiga 3 tundi.

Teismelised, alkohol ja uimastid

Koolinoortele adresseeritud 1-1,5 h loeng-seminar sobib hästi koolikeskkonnas läbiviimiseks. Olgugi, et teismelised ei tohiks alkoholi, tubakatooteid ja keelatud uimasteid kätte saada, on suur osa noortest igasugu aineid proovinud ja paljud tarvitavad neid ka regulaarselt. Räägime noortele, mida tervistkahjustavad ained organismiga teevad: puudutame nii positiivseid mõjusid, mille pärast neid aineid tarvitataksegi, kui avame erinevate ainete mõjude varjupooli. Vestleme ka populaarsust koguva kanepi teemal eesmärgiga selle ainega kaasas käivaid positiivseid müüte lõhkuda.

Noored ja ennastkahjustav käitumine – kuidas neid toetada?

Koolitusel räägime miks noored ennast vigastavad ja ennastkahjustavalt käituvad ning kuidas pere ja ümbritsevad neid aidata saavad.

Aktiivsus-tähelepanuhäirega lapse toetamine

Emotsionaalsete probleemidega laste toetamine