Teenused

Tasulised erateenused

Erateenusele võivad pöörduda kõik inimesed ning sel juhul ei ole arsti suunamis- või saatekirja vaja. Erateenuse puhul ei ole meil kohustust anda tagasisidet pere- või eriarstile. Nõustame nii üksikisikuid kui paare, nii täiskasvanuid kui lapsi. Vajadusel oskame soovitada teisi vaimse tervise spetsialiste.
Vastuvõtule saab registreeruda kirjutades e-postile info@seekcare.ee

Hinnakiri

  • Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt: kuni 90 min – 50 EUR
  • Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt: kuni 60 min – 50 EUR
  • Paariteraapia: kuni 90 min – 75 EUR
  • Perenõustamine: kuni 90 min – 75 EUR
  • Erakorraline kliinilise psühholoogi vastuvõtt 24 h jooksul: 300 EUR
  • Kognitiivse funktsiooni uuring: kuni 3 tundi – 195 EUR
  • Isiksuseuuring: kuni 2 tundi – 150 EUR
  • Diferentsiaaldiagnostiline uuring: kuni 2 tundi – 150 EUR
  • Uuringu tagasiside ja nõustamine: kuni 60 min – 50 EUR
  • Supervisioon – 60 EUR

Me mõistame, et elus tuleb ette ootamatusi ja võib tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval kuni kella 15.00-ni. Hilisema teatamise eest on klient kohustatud tasuma 50% teenuse hinnast ja mitteilmumise korral täies mahus.